Toiminta-ajatus

Lintukodon perinteisenä toiminta-ajatuksena on ollut luoda turvallinen, viihtyisä ja kodinomainen ilmapiiri ja kasvatusympäristö lapsille.
Jokaisen lapsen kohdalla pyritään ottamaan huomioon hänen omat yksilölliset tarpeensa ja auttamaan häntä omatoimisuuteen.

Vanhempien ja päiväkodin välisellä yhteistyöllä pyritään siihen, että kodin ja päiväkodin kasvatustyö olisi mahdollisimman yhdensuuntaista ja tavoitteet olisivat yhtäläiset. Yhteistyömuotoja ovat vanhempien keskustelut, yhteiset tapahtumat ja juhlat, talkoot ja vanhempainyhdistyksen kokoukset.

Vanhempien aktiivisuus ja mielipiteet ovat ensiarvoisen tärkeitä yhteistyömuotoja kehitettäessä. Vanhemmat myös sitoutuvat panostamaan päiväkodin toimintaan enemmän kuin tavallisessa päiväkotitoiminnassa.